Online jelentkezési lap

SZILVER Alapfokú Művészeti Iskola

TÁRSASTÁNC TANSZAK

2020/2021-es tanév


Tisztelt szülő!

A Szilver Alapfokú Művészeti Iskolájába való beíratkozáshoz az alábbi űrlapot kell kitölteniTájékoztató a nyilatkozatról:

1. A művészetoktatásra jelentkező tanulók a köznevelési törvény értelmében térítési díjat kötelesek fizetni, ez alól csak az alábbi esetben mentesülnek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 16.§ (3) pontja szabályozza az ingyenes alapfokú művészetoktatásban való részvételt. „Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.”
A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 37.§(4) értelmében a tanuló, kiskorú tanuló esetében a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a tanuló a képzést ingyenesen, vagy térítési díj megfizetése mellett jogosult igénybe venni. Iskolánk 2020/2021-es tanévre meghatározott térítési és tandíj mértéke megtekinthető a www.szilver.hu honlapon.

2. A köznevelési törvény értelmében a tanuló államilag finanszírozott művészetoktatásra egyidejűleg csak egy intézmény egy tanszakán jogosult. Amennyiben a jelentkező más intézmény, vagy ugyanazon intézmény más művészeti tanszakán is folytat tanulmányokat, a további tanszakon való tanulmányait az intézmény tandíj fizetéséhez köti. Ennek tudatában a jelentkező (szülő, gondviselő) a túloldalon nyilatkozik, hogy a jelentkező más intézményben, alapfokú művészetoktatásban részesül-e.

Tájékoztató az intézmény adatkezeléséről:

Intézményünk az adatok kezelése során a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok betartásával jár el. Adatkezelési szabályzatunk itt érhető el.

11 jegyű oktatási azonosító száma (OM):

email cím:
(16 év alatt a szülő email címe)

telefon:
(16 év alatt a szülő telefon száma)

Válaszd ki melyik iskolában jár a tanuló:

A tanuló neve:

Születési hely:

Ország:

Város:

Születési idő:
Egyes böngészőkben a formátumot így kell megadni: éééé-hh-nn


Anyja leánykori neve:

Apja (gondviselője) neve:

Lakcím:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Utca/házszám (esetenként emelet és ajtó):

SZÜLŐI (GONDVISELŐI) NYILATKOZAT 2020/2021-es tanévre

1.Gyermeke részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?
Kérem válasszon a lenyílóból!
Amennyiben igen, kérem, a gyermekvédelmi határozatról egy fényképet feltölteni itt!
Elfogadott maximális fájl méret: 5mb és feltölthető fájl kiterjesztése lehet: jpeg, jpg, heic, pdf, png, doc, docx
2. Gyermeke részt vesz másik művészeti iskolában?
Kérem válasszon a lenyílóból!Az állami támogatást a Szilver Alapfokú Művészeti Iskolában kívánom igénybe venni.

Tudomásul veszem, hogy a beiratkozással nem tankötelezettségen alapuló tanulói jogviszony jön létre, mely a tanév egészére szól.

Vállalom, hogy a 2020/2021-es tanévre meghatározott térítési díjat/tandíjat befizetem.

Hozzájárulok, hogy a foglalkozásokon, fellépéseken, bemutatókon, versenyeken a tanulóról készült fotókat, videókat a SZILVER Alapfokú Művészeti Iskola saját céljaira felhasználhassa, közzétehesse.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Elolvastam és tudomásul vettem az ÁSZF és adatvédelmi szabályzat tartalmát

Kérem töltsön fel egy diákigazolványt vagy egy hivatalos okiratot ami hitelesíti, hogy az ürlapot valóban ön töltötte ki!

Az adatokat a GDPR Európai Uniós adatvédelmi szabályzatainak megfelelően kezeljük, további részletet ITT talál!
Elfogadott maximális fájl méret: 5mb és feltölthető fájl kiterjesztése lehet: jpeg, jpg, heic, pdf, png, doc, docx
Az elküld gomb megnyomásával igazolom, hogy valós adatokat adtam meg és érvényesnek tekintem a beíratkozást

Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelte intézményünket és gyermekét nálunk taníttatja!

SZILVER Alapfokú Művészeti Iskola (OM: 200316)
6600 Szentes, Kossuth tér 5.
Tel/fax: +36-63/ 401-150
www.szilver.hu
szilverkht@invitel.hu